Cao Bá Quát (1808 – 1855) có hiệu là Chu Thần, sinh ra tại làng Phú Thị – huyện Gia Lâm, Hà Nội. Cao Bá Quát khởi nghĩa chống nhà Nguyễn vì bất bình trước chế độ phong kiến bảo thủ, trì trệ của triều đình nhà Nguyễn. Nhân dân đói khổ, lầm than dưới sự cai trị của triều Nguyễn.

Trắc nghiệm: Vì sao Cao Bá Quát khởi nghĩa chống nhà Nguyễn

A. Ông muốn thiết lập một triều đình mới do ông nắm quyền

B. Bất bình trước chế độ phong kiến bảo thủ, trì trệ của triều đình nhà Nguyễn

C. Nhân dân đói khổ, lầm than dưới sự cai trị của triều Nguyễn

D. Đáp án B, C

Trả lời

Đáp án đúng: D. Đáp án B, C

Cao Bá Quát khởi nghĩa chống nhà Nguyễn vì bất bình trước chế độ phong kiến bảo thủ, trì trệ của triều đình nhà Nguyễn. Nhân dân đói khổ, lầm than dưới sự cai trị của triều Nguyễn

Giải thích của giáo viên HOCBAI 247 vì sao chọn đáp án D

Khoảng tháng 6, tháng 7 âm lịch năm Giáp Dần 1854, nhiều tỉnh ở miền Bắc gặp đại hạn, lại bị nạn châu chấu làm cho mùa màng mất sạch. Triều đình nhà Nguyễn không quan tâm đến đời sống nhân dân khiến nhân dân hết sức cực khổ.  Cao Bá Quát bèn vận động một số sĩ phu yêu nước, các thổ hào ở các vùng Quốc Oai, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lạng Sơn… cùng nhau tôn Lê Duy Cự làm minh chủ chống lại nhà Nguyễn. Cao Bá Quát làm quốc sư, họp với thổ mục Sơn Tây là Đinh Công Mỹ và Bạch Công Trân dựng cờ nổi dậy tại Mỹ Lương, thuộc vùng Sơn Tây chống lại triều đình đương thời.

Kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi 

1. Tiểu sử của Cao Bá Quát

Tác giả Cao Bá Quát (1808 – 1855) có hiệu là Chu Thần, sinh ra tại làng Phú Thị – huyện Gia Lâm, Hà Nội. Với tài thông minh, dĩnh ngộ, lên 9 -10 tuổi đã giỏi thi phú từ chương, người đời ngợi ca ông là “Thánh Quát”.

– Thuở nhỏ, Cao Bá Quát sống trong cảnh nghèo khó, nhưng nổi tiếng là trẻ thông minh, chăm chỉ và văn hay chữ tốt.

– Khoảng tháng 6, tháng 7 âm lịch năm Giáp Dần 1854, nhiều tỉnh ở miền Bắc gặp đại hạn, lại bị nạn châu chấu làm cho mùa màng mất sạch, đời sống người nhân dân hết sức cực khổ; Cao Bá Quát bèn vận động một số sĩ phu yêu nước, các thổ hào ở các vùng Quốc Oai, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lạng Sơn… cùng nhau tôn Lê Duy Cự làm minh chủ chống lại nhà Nguyễn.

– Cao Bá Quát làm quốc sư, họp với thổ mục Sơn Tây là Đinh Công Mỹ và Bạch Công Trân dựng cờ nổi dậy tại Mỹ Lương, thuộc vùng Sơn Tây chống lại triều đình đương thời.

– Đang trong quá trình chuẩn bị khởi nghĩa, do có người tố giác nên kế hoạch bị bại lộ. Trước tình thế cấp bách, Cao Bá Quát buộc phải phát lệnh tấn công vào cuối năm 1854.

– Tuy giành được một số thắng lợi, nhưng sau khi quan quân triều đình tập trung phản công thì quân khởi nghĩa liên tiếp bị thất bại.

– Ông đã mất trong cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ phong kiến nhà Nguyễn.

=> Cao Bá Quát là một danh sĩ rất giàu lòng thương dân và lo đời, ông ghét cường quyền và sự thối nát của bọn vua quan triều Nguyễn. Năm 1854 ông tham gia cuộc khởi nghĩa nông dân Mĩ Lương do Lê Duy Cự cầm đầu, và tới năm 1855 thì ông chết trận trong tư thế lẫm liệt, vẫn bất khuất hiên ngang. Cao Bá Quát được xem là một nhà thơ lỗi lạc trên thi đàn dân tộc thế kỉ 19.

Vì sao Cao Bá Quát khởi nghĩa chống nhà Nguyễn

2. Sự nghiệp văn học của Cao Bá Quát

– Cao Bá Quát là một nhà thơ có tài năng và bản lĩnh, được người đương thời tôn là Thánh Quát (Thần Siêu, Thánh Quát).

– Thơ văn ông bộc lộ thái độ phê phán mạnh mẽ chế độ phong kiến trì trệ, bảo thủ và chứa đựng tư tưởng khai sáng có tính chất tự phát, phản ảnh nhu cầu đổi mới của xã hội Việt Nam trong giai đoạn giữa thế kỉ XIX.

– Ngay sau khi cuộc nổi dậy ở Mỹ Lương (tỉnh Sơn Tây) bị thất bại (1855-1856), các tác phẩm của Cao Bá Quát đã bị triều đình nhà Nguyễn cho thu đốt, cấm tàng trữ và lưu hành, nên đã bị thất lạc không ít.

– Sự nghiệp thơ văn của ông đã để lại trên một nghìn bài thơ chữ Hán và hàng chục bài thơ chữ Nôm. Cụ thể là còn 1353 bài thơ và 21 bài văn xuôi (11 bài viết theo thể ký hoặc luận, 10 bài truyện theo thể truyền kì).

– Về chữ Nôm, có một số bài hát nói, thơ Đường luật và bài phú Tài tử đa cùng (Bậc tài tử lắm cảnh khốn cùng). Về chữ Hán, khối lượng thơ nhiều hơn, được tập hợp trong các tập: Cao Bá Quát thi tập, Cao Chu Thần di thảo, Cao Chu Thần thi tập, Mẫn Hiên thi tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.