Mục đích của việc bảo quản là duy trình đặc tính ban đầu của thực phẩm. Điều này giúp cho thực phẩm hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng. Trong quá trình bảo quản, nhiệt độ tăng ảnh hưởng như thế nào đến nông, lâm, thủy sản? Hãy cùng HOCBAI 247 trả lời câu hỏi trắc nghiệm dưới đây!

Câu hỏi: Trong quá trình bảo quản, nhiệt độ tăng ảnh hưởng như thế nào đến nông, lâm, thủy sản?

A. Nông, lâm, thủy sản dễ bị thối, hỏng.

B. Chất lượng nông, lâm, thủy sản bị giảm sút.

C. Làm cho nông, lâm, thủy sản bị nóng lên.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Trả lời:

Đáp án: D. Cả A, B, C đều đúng.

Trong quá trình bảo quản, nhiệt độ tăng ảnh hưởng đến nông, lâm, thủy sản làm: Nông, lâm, thủy sản dễ bị thối, hỏng. Chất lượng nông, lâm, thủy sản bị giảm sút. Làm cho nông, lâm, thủy sản bị nóng lên.

Giải thích của giáo viên HOCBAI 247 vì sao chọn đáp án D.

Bảo quản là quá trình xử lý nhằm ngăn chặn hoặc làm chậm việc thức ăn bị hư hỏng (giảm chất lượng và giá trị dinh dưỡng hoặc không thể ăn được), nhờ đó thực phẩm giữ được lâu hơn.

Mục đích của việc bảo quản là duy trình đặc tính ban đầu của thực phẩm. Điều này giúp cho thực phẩm hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng. Thông thường thực phẩm được bản quản với nhiều hình thức khác nhau như: Bảo quản nông, lâm, thủy sản trong các kho silô, kho thông thường, kho lạnh….

Trong quá trình bảo quản, nhiệt độ tăng có thể làm ảnh hưởng đến nông, lâm, thủy sản làm cho nông, lâm, thủy sản dễ bị thối, hỏng. Chất lượng nông, lâm, thủy sản bị giảm sút. Làm cho nông, lâm, thủy sản bị nóng lên. Ngoài ra còn có những tác nhân gây hại bên ngoài làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, cụ thể là những vi sinh vật hại, chuột, mọt….

Vì vậy muốn bảo quản tốt nông, lâm, thủy sản cần phải đảm bảo độ ẩm phù hợp với từng loại sản phẩm (lúa 70% – 80%, rau 85% – 90%). Giữ nhiệt độ thấp để hạn chế sự hoạt động của các vi sinh vật, các phản ứng hóa sinh. Bảo quản sản phẩm trong kho tránh sự phá hoại của các sinh vật gây hại như chuột, mọt,…

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

Câu 1: Mục đích của công tác bảo quản nông, lâm, thủy sản là

A. Duy trì những đặc tính ban đầu

B. Để buôn bán

C. Để làm giống

D. Để nâng cao giá trị

Đáp án: A. duy trì những đặc tính ban đầu

Câu 2: Hoạt động nào sau đây là bảo quản nông, lâm, thủy sản?

A. Muối dưa cà.

B. Sấy khô thóc.

C. Làm thịt hộp

D. Làm bánh chưng

Đáp án: B. Sấy khô thóc.

Câu 3: Hoạt động nào sau đây là chế biến nông, lâm, thủy sản?

A. Cất khoai trong chum.

B. Ngâm tre dưới nước.

C. Làm măng ngâm dấm

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: C. Làm măng ngâm dấm

Câu 4: Ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến bảo quản nông, lâm, thủy sản là

A. Mưa

B. Gió

C. Ánh sáng

D. Độ ẩm không khí

Đáp án: D. độ ẩm không khí

Câu 5: Nông lâm thủy sản gồm bao nhiêu đặc điểm cơ bản?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án: B. 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.