Đáp án và giải thích chính xác câu hỏi trắc nghiệm: “Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích môn Địa lí 10 do HOCBAI247 biên soạn dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo.

Trắc nghiệm: Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là:

A. Có các xí nghiệp hạt nhân

B. Bao gồm 1 đến 2 xí nghiệp đơn lẻ

C. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp

D. Có các xí nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghiệp

Trả lời: 

Đáp án đúng: A. Có các xí nghiệp hạt nhân

Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là: Có các xí nghiệp hạt nhân

Kiến thức tham khảo về khu công nghiệp

1. Khu công nghiệp là gì?

Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được quy hoạch tại những vùng có điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, trong đó, tập trung các doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng công nghiệp do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Tại Việt Nam hiện nay, tính đến cuối tháng 3/2020 thì có 335 khu công nghiệp lớn, nhỏ trên khắp cả nước. Trong đó có 260 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và tỷ lệ lấp đầy đạt 75,7%. Giải quyết tốt việc sản xuất, chế biến hàng hóa, dịch vụ cũng như việc làm cho rất nhiều người lao động.

2. Đặc điểm nổi bật của khu công nghiệp

+ Khu công nghiệp thường không có dân cư sinh sống.

+ Chuyên sản xuất, chế biến các mặt hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, chẳng hạn như logistic, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng,…

+ Các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động trong khu công nghiệp đều được hưởng chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền thuê đất khu công nghiệp,…

Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là

+ Mỗi khu công nghiệp đều có ban quản lý riêng. Mỗi ban quản lý đều có tư cách pháp nhân, tài khoản, con dấu in hình quốc huy, được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí quản lý hành chính Nhà nước và hoạt động sự nghiệp.

3. Các loại hình khu công nghiệp

Khu công nghiệp gồm nhiều loại hình khác nhau, bao gồm:

– Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục áp dụng đối với khu công nghiệp quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP.

Khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

– Khu công nghiệp hỗ trợ là khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực hiện dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Tỷ lệ diện tích đất cho các dự án đầu tư vào ngành nghề công nghiệp hỗ trợ thuê, thuê lại tối thiểu đạt 60% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của khu công nghiệp;

– Khu công nghiệp sinh thái là khu công nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên, có sự liên kết, hợp tác trong sản xuất để thực hiện hoạt động cộng sinh công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội của các doanh nghiệp.

4. Khu công nghiệp tập trung

Khu công nghiệp tập trung là khu vực có ranh giới nhất định, có cơ sở hạ tầng tương đối tốt, sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Trong đó, một quần thể liên hoàn các xí nghiệp công nghiệp xây dựng trên một vùng có điều kiện thuận lợi về các yếu tố tự nhiên, về kết cấu hạ tầng xã hội … để thu hút vốn đầu tư (chủ yếu là đầu tư nước ngoài ) và hoạt động theo một cơ cấu hợp lý các Doanh Nghiệp công nghiệp và các Doanh Nghiệp dịch vụ nhằm đạt kết quả cao trong sản xuất công nghiệp và kinh doanh.

Ngoài ra, khu công nghiệp tập trung còn được hiểu là một hình thức tổ chức không gian lãnh thổ công nghiệp luôn gắn liền phát triển công nghiệp với xây dựng kết cấu hạ tầng và hình thành mạng lưới đô thị, phân bố dân cư hợp lý.

Chính phủ hoặc Thủ Tướng chính phủ là đơn vị có thẩm quyền quyết định thành lập khu công nghiệp tập trung. Trong đó, việc phân bố khu công nghiệp tập trung phải tuân thủ các điều kiện sau:

+ Quy mô khu công nghiệp tập trung và quy mô doanh nghiệp phải phù hợp với công nghệ gắn kết với kết cấu hạ tầng

+ Có khả năng xây dựng kết cấu hạ tầng thuận lợi, hiệu quả có đất để mở rộng và nếu có thể liên kết hình thành các cụm công nghiệp

+ Có khả năng cung cấp nguyên liệu trong nước hoặc nhập khẩu tương đối thuận lợi, có cự ly vận tải thích hợp

+ Có thị trường tiêu thụ sản phẩm

+ Thủ tục đơn giản, nhanh chóng đủ hấp dẫn các nhà đầu tư, quản lý và điều hành nhanh nhạy ít đầu mối

+ Có khả năng đáp ứng nhu cầu lao động cả về số lượng lẫn chất lượng với chi phí

5. Lãnh thổ công nghiệp

a. Vai trò của lãnh thổ công nghiệp

– Sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất và lao động.

– Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

b. Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

– Điểm công nghiệp là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đó có một, hai hoặc ba xí nghiệp phân bố ở nơi có nguồn nguyên liệu, nhiên liệu với chức năng khai thác hay sơ chế nguyên liệu hoặc ở những điểm dân cư nằm trong vùng nguyên liệu nông lâm, thủy sản đồng nhất với một điểm dân cư.

– Khu công nghiệp tập trung là khu vực đất đai có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

– Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi.

– Vùng công nghiệp là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

* Đặc điểm của một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là (ảnh 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.