Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định

Đáp án và giải thích chính xác câu hỏi trắc nghiệm: “Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định ” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích môn Tin học 10 do Học bài 247 biên soạn dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo.

Trắc nghiệm:  Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định dạng được áp dụng cho phần nào của bảng?

A. Ô con trỏ văn bản đang nằm

B. Cả bảng

C. Dòng con trỏ văn bản đang nằm

D. Cột con trỏ văn bản đang nằm

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Ô con trỏ văn bản đang nằm

Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định dạng được áp dụng cho ô con trỏ văn bản đang nằm của bảng.

Kiến thức tham khảo về Con trỏ văn bản.

1. Con trỏ văn bản là gì?

Dấu mũ, con trỏ hoặc con trỏ văn bản là một đường ngang hoặc dọc nhấp nháy (I) cho biết nơi văn bản mới bắt đầu khi bạn bắt đầu nhập. Ví dụ, bên dưới có một hộp văn bản trống, nhấp vào hộp này cung cấp cho bạn một con trỏ văn bản để cho biết bạn có thể bắt đầu nhập.

Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định

Ví dụ con trỏ văn bản

Khi bạn bắt đầu nhập, con trỏ văn bản sẽ giữ ở cuối dòng. Nhấn phím mũi tên trái sẽ di chuyển con trỏ sang trái và cho phép bạn chèn văn bản vào vị trí của con trỏ văn bản. Bạn cũng có thể nhấp bằng chuột nơi bạn muốn con trỏ văn bản xuất hiện trong văn bản đã tồn tại.

2. Cách thao tác con trỏ văn bản trong word

Dùng chuột:  Bạn dùng chuột click đến vị trí cần làm việc.

Để thao tác trong word, bạn cũng cần biết một số thứ cực kỳ căn bản như là di chuyển con trỏ chuột trong word. Có hai cách, một là dùng bàn phím, hai là dùng chuột, bạn còn phát minh ra cách nào nữa thì bổ sung nhé. Home /End: Dịch chuyển con trỏ về đầu /Cuối dòng.
+ Page Up /Page Down: Lên hay xuống 1 cửa sổ màn hình.

+ Tab: Thụt sang phải 0.5inch

+ Enter: Xuống dòng, kết thúc đoạn.

+ Shift + Enter: Xuống dòng nhưng vẫn trong đoạn.

+ Ctrl + “>” (dấu mũi tên sang phải) / “<” (dấu mũi tên sang trái <): Dịch sang phải / sang trái 1 từ

+ Ctrl + mũi tên lên/ mũi tên xuống: Lên xuống 1 đoạn văn bản.

+ Ctrl + Home/ End: Về đầu / cuối tài liệu

+ Ctrl + Page Up /Page Down: Đến đầu trang trước / Đầu trang sau.

3. Sử dụng con trỏ văn bản để di chuyển và chọn văn bản

Bạn có thể di chuyển giữa các trang web, chọn văn bản và nhấp vào đường liên kết bằng bàn phím thay vì sử dụng chuột. Tùy chọn cài đặt này có tên là duyệt web bằng con nháy.

Bật tính năng duyệt web bằng con nháy

 

(1) Mở Chrome  trên máy tính.

(2) Chọn biểu tượng Thêm   Cài đặt.

(3) Ở cuối trang Cài đặt, hãy nhấp vào Nâng cao  Hỗ trợ tiếp cận.

(4) Bật tuỳ chọn Di chuyển giữa các trang bằng con trỏ văn bản.

Mẹo: Bạn cũng có thể bật tính năng duyệt web bằng con nháy bằng phím tắt F7.

Trên Chromebook, phím tắt là Ctrl + Tìm kiếm  + 7 hoặc Ctrl + Trình chạy  + 7.

4. Sự giống nhau và khác nhau về ý nghĩa của con trỏ văn bản và con trỏ chuột

Giống nhau: Chúng đều là con trỏ trong cửa sổ làm viêc của Word.

Khác nhau:

+ Con trỏ soạn thảo (Con trỏ văn bản) là một vạch đứng nhấp nháy trên vùng soạn thảo, cho biết vị trí soạn thảo hiện thời.

+ Con trỏ chuột lại có dạng chữ I trên vùng soạn thảo và hình dáng con trỏ chuột có thể thay đổi thành dạng mũi tên hay mũi tên ngược hoặc các dạng khác nhau khi ta di chuyển con trỏ chuột đến những vùng khác nhau trên màn hình.

+ Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo không di chuyển theo.

Hai loại con trỏ này có quan hệ với nhau như thế nào?

Con trỏ văn bản di chuyển trong vùng văn bản và khu vực đã mở soạn thảo văn bản

Con trỏ chuột di chuyển hầu hết các khu vực trên màn hình máy tính .

5. Một số câu hỏi luyện tập

Câu 1: Để di chuyển con trỏ tới vị trí cần thiết, ta thực hiện:

A. Bằng cách nháy chuột vào vị trí đó

B. Bằng cách nháy chuột vào vị trí cuối dòng

C. Bằng cách nháy chuột vào vị trí đầu dòng

D. Bằng cách nháy đúp chuột vào vị trí đó

Trả lời: Để di chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí cần thiết, ta chỉ cần nháy chuột tại vị trí đó. Có thể sử dụng các phím mũi tên, phím Home, End, … trên bàn phím để di chuyển con trỏ.

Đáp án: A

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng về con trỏ soạn thảo văn bản:

A. Có dạng chữ II in hoa hoặc hình mũi tên

B. Là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình

C. Cho biết vị trí xuất hiện của ký tự được gõ vào

D. Cả B và C

Trả lời: Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình, cho biết vị trí xuất hiện của kí tự được gõ vào.

Đáp án: D

Câu 3: Khi con trỏ văn bản đáng ở trong một ô nào đó, thao tác căn lề (lệnh Alignement) sẽ tác động trong phạm vi nào?

A. Toàn bộ bảng;

B. Đoạn văn bản chứa con trỏ;

C. Ô chứa con trỏ.

D. Cả 2 đáp án B và C

Khi con trỏ văn bản đang ở trong một ô nào đó trong bảng ta thực hiện lệnh thao tác căn lề bằng thao tac nhấp nút phải chuột, chọn Cell Alignement, tiếp đến chọn một biểu tượng nào đó thì Word sẽ thực hiện việc chọn (đánh dấu) ô chứa con trỏ.

Đáp án: C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.