Đáp án chi tiết, lời giải dễ hiểu nhất cho câu hỏi: “ Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2 .Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là: ” cùng với kiến thức tham khảo cực hay là tài liệu bổ ích giúp các bạn học sinh ôn tập và tích luỹ thêm kiến thức. Cùng HOCBAI247 ôn tập nhé!

Câu hỏi

Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2 .Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 97,98.

B. 106,38.

C. 38,34.

D. 34,08.

Lời giải :

Đáp án B

Gọi

Ta có nAl = 0,46 Þ ne nhường = 3nAl = 1,38mol

Nếu sản phẩm khử có NH4NO3 thì

Do đó sản phẩm khử có chứa NH4NO3

Áp dụng định luật bảo toàn mol electron, ta có:

ne nhường= ne nhận

Khi đó

Chú ý: Đề bài cho đồng thời các dữ kiện để có thể tính được số mol nhôm và số mol các sản phẩm khử là các khí, trong khi để tính được lượng muối nitrat của kim loại thì chỉ cần một trong hai dữ kiện trên.

Khi đó đề bài có vẻ “thừa”. Tuy nhiên những bài như vậy thường có sự tạo thành muối amoni nền các bạn cần kiểm tra có sự tạo thành muối này không thông qua việc so sánh giữa số mol electron cho và số mol electron n

hận.

Giải thích đáp án và Kiến thức bổ sung

Tiêu đề 1

Nội dung 1

Tiêu đề 2

Nội dung 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.