Dạng được áp dụng cho phần nào của bảng

Đáp án và giải thích chính xác câu hỏi trắc nghiệm: “Dạng được áp dụng cho phần nào của bảng” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích môn Tin học 10 do Học bài 247 biên soạn dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo.

Trắc nghiệm: Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định dạng được áp dụng cho phần nào của bảng?

A. Ô con trỏ văn bản đang nằm

B. Cả bảng

C. Dòng con trỏ văn bản đang nằm

D. Cột con trỏ văn bản đang nằm

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Ô con trỏ văn bản đang nằm

Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định dạng được áp dụng cho ô con trỏ văn bản đang nằm.

Kiến thức tham khảo về tạo và làm việc với bảng.

1. Tạo bảng

– Cách tạo:

Cách 1: Chọn Table → Insert → Table…

Dạng được áp dụng cho phần nào của bảng

Cách 2: nháy nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ và di chuột để chọn số cột và hàng mong muốn.

2. Chọn thành phần của bảng

– Ý nghĩa: để xác định thành phần mà chúng ta thao tác.

Các cách thực hiện:

Dạng được áp dụng cho phần nào của bảng (ảnh 2)

 

 

 

 

 

 

 

Dạng được áp dụng cho phần nào của bảng (ảnh 3)

3. Thay đổi kích thước của cột (hay hàng)

Dạng được áp dụng cho phần nào của bảng (ảnh 4)

4. Thao tác với bảng

a. chèn thêm hoặc xóa ô, hàng, cột

Ta có thể thay đổi cấu trúc của bảng bằng cách chèn thêm hoặc xoá đi các ô, hàng hay cột theo các bước sau:

– B1: Chọn ô, hàng hay cột sẽ xóa hoặc nằm bên cạnh đối tượng tương ứng cần chèn;

– B2: dùng cách lệnh Table → Delete hoặc Table → Insert sau khi chỉ rõ vị trí chèn

b.Tách một ô thành nhiều ô

Để tách một ô thành nhiều ô, thực hiện như sau:

Dạng được áp dụng cho phần nào của bảng (ảnh 5)

c. Gộp nhiều ô thành một ô

– Các ô liền nhau (chọn được) có thể gộp thành một ô bằng lệnh Table→Merge Cells… hoặc nút lệnh trên thanh công cụ Table and Border.

d. Chỉnh sửa cấu trúc bảng

Khi chọn vào bảng và bạn sẽ thấy có hai tab mới trên thanh Men là: Design và Layout. Hai tab này dùng để thiết kế và bố trí bảng.

Trên tab Design, bạn có thể chọn:

Dạng được áp dụng cho phần nào của bảng (ảnh 6)

Click vào mũi tên bên phải “Borders” chọn “All borders” để tạo đường viền cho tất cả các ô, cột trong bảng.

Click “Ouside Border” để tạo định dạng đường viền bên ngoài của bảng.

Dạng được áp dụng cho phần nào của bảng (ảnh 7)

e. Tùy chọn định dạng

Giả sử bạn muốn bảng tạo ra có đường viền ngoài là nét đôi, còn các đường viền bên trong là nét đứt, và đường viền bạn muốn là màu đỏ…. Thì bạn hãy làm như sau:

Thực hiện:

Bôi đen toàn bộ bảng => sau đó di chuyển con trỏ chuột đến Tab Design => chọn vào Border Painter => nhấn dấu mũi tên chĩa xuống

Lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Border and Shading:

Dạng được áp dụng cho phần nào của bảng (ảnh 8)

Trong đó:

+ Setting:Kiểu loại Border.

+ None:Hủy đường viền trong bảng

+ Box:Chỉ có đường viền bao bên ngoài, không có đường viền bên trong

+ All:Thay đổi đường viền bên trong và bên ngoài

+ Grid:Thay đổi đường viền bên ngoài, đường viền bên trong giữ nguyên

+ Custom:Kiểu đường viền tùy chọn

+ Style:Kiểu nét đường viền.

+ Color:Màu đường viền

+ Width:Độ rộng đường viền. (nét đậm, nhạt)

+ Apply to:Áp dụng cho:

+ Text:Nội dung văn bản.

+ Paragraph:Từng đoạn.

+ Table:Cho bảng.

+ Cell:Từng ô

5. Một số câu hỏi luyện tập

5.1 Tự luận

Bài 1 trang 128 Tin học 10: Nêu các thao tác tạo bảng và cách thực hiện

Trả lời:

Dạng được áp dụng cho phần nào của bảng (ảnh 9)

Bài 2 trang 128 Tin học 10: Khi con trỏ văn bản đang ở trong một ô nào đó, thao tác căn lề (lệnh Alignement) sẽ tác động trong phạm vi nào?

(A) Toàn bộ bảng;

(B) Đoạn văn bản chứa con trỏ;

(C) Ô chứa con trỏ.

Trả lời:

Khi con trỏ văn bản đang ở trong một ô nào đó trong bảng ta thực hiện lệnh thao tác căn lề bằng thao tac nhấp nút phải chuột, chọn Cell Alignement, tiếp đến chọn một biểu tượng nào đó thì Word sẽ thực hiện việc chọn (đánh dấu) ô chứa con trỏ nghĩa là ta chọn phương án C.

Bài 3 trang 128 Tin học 10: Khi nào cần thì tách hay gộp các ô của bảng? Hãy nêu ví dụ cụ thể cho từng trường hợp.

Trả lời:

– Khi chúng ta tạo bảng thừa các ô thì cần gộp vào để giao diện nhìn gọn gàng, không thừa cột.

– Và cũng tương tự vì để bố cục đẹp mắt chúng ta cũng cần tách các ô chứa quá đầy dữ liệu.

5.2 Trắc nghiệm:

Câu 1: Nếu trên màn hình Word chưa có thanh công cụ Tables and borders thì dùng lệnh:

A. Lệnh View/Toolbars, chọn Drawing

B. Lệnh View/Toolbars, chọn Tables and borders

C. Lệnh View/Toolbars, chọn WordArt

D. Lệnh View/Toolbars, chọn dòng Reviewing

Câu 2: Trong Word, thực hiện lệnh Table → Delete → Columns trong bảng để:

A. Chèn các dòng

B. Chèn các cột

C. Xóa các dòng

D. Xóa các cột

Câu 3: Để chèn vào ô, hàng, cột, trước hết ta cần chọn ô, hàng, cột cần chèn rồi thực hiện:

A. Table → Object…

B. Table → Delete…

C. Edit → Clear…

D. Table → Insert…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.